අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 • නිවස
 • පොලිකාබනේට් පැනල් නිෂ්පාදකයා & සැපයුම්කරු

පොලිකාබනේට් පැනල් නිෂ්පාදකයා & සැපයුම්කරු

 • 100% Virgin Material Four-wall Polycarbonate Hollow Sheet

  100% Virgin Material Four-wall Polycarbonate Hollow Sheet Polycarbonate hollow sheet High quality polycarbonate multi-wall polycarbonate hollow sheet,විශිෂ්ට ගුණාංග ඇති,පාරජම්බුල කිරණ වැනි,කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය,light weight,ගිනි දැල්වීම,ශක්තිමත් බව සහ කල්පැවැත්ම, හොඳ පරිවරණයක් සහිත මෙම ප්ලාස්ටික් පත්රය,-40℃ ~ + 120 කාලගුණය,anti නීභවනය,ගිනි දැල්වීම සහ ශබ්ද පරිවරණය සහ සංයුක්ත සැකසුම් කාර්ය සාධනය,and make this pc sheet of…
 • පාරජම්බුල කිරණ පැණි වද පොලිකාබනේට් කුහර තහඩුව

  UV Coating Honeycomb Polycarbonate Hollow Sheet Polycarbonate hollow sheet Polycarbonate honeycomb hollow sheet are a very sustainable material that can be recycled and does not emit toxic substances during combustion.Fire safety is one of polycarbonate strong points.Polycarbonate sheet is flame retardant and do not emit toxic substances,which is…
 • විනිවිද පෙනෙන පොලිකාබනේට් Ro න සෙවිලි තහඩුව

  විනිවිද පෙනෙන පොලිකාබනේට් Ro න සෙවිලි තහඩුව පොලිකාබනේට් පිබිදීම පොලිකාබනේට් roof න සෙවිලි පත්‍රය,ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය සබික් ය(ලෙක්ස්කන්) කන්‍යා ද්‍රව්‍ය,පෘෂ් of ය නිසා පාරජම්බුල කිරණ ආරක්ෂාවක් ඇත,එබැවින් එය ඕනෑම යෙදුමකට භාවිතා කළ හැකිය. වීදුරුව සමඟ සසඳන්න,එයට ඇත්තේ එය පමණයි 1/2 වීදුරුවේ බර,මෙම ප්ලාස්ටික් වඩාත් ශක්තිමත් සහ…
 • Lexan Polycarbonate Corrugated Sheet

  Lexan Polycarbonate Corrugated Sheet Polycarbonate corrugated sheet Polycarbonate corrugated sheet is mainly produced by modern high-tech method and equipment,co-extruded with polycarbonate material,UV resistant agent and other chemical additive.The product has excellent physical stability,not easily yellowing aged,and more stronger impact resistance,more flexible,and noise reduction character rainy day.    …
 • Strong Steel Bracket PC Solid Sheet Polycarbonate Awning

  Strong Steel Bracket PC Solid Sheet Polycarbonate Awning Polycarbonate awning Strong steel bracket polycarbonate canopy with polycarbonate solid sheet cover,which is made with aluminum alloy fixing bar,metal with color zinc plating for expansion screws,engineering plastic for screws caps and other stainless steel screws , synthetic rubber seal.New steel bracket material…
 • FRP Corrugated Sheet Roofing

  FRP Corrugated Sheet Roofing Polycarbonate corrugated sheet The most common type of FRP corrugated roofing sheet,which is a composite material of polymer mixed with fibers such as fibreglass enhance the strength and rigidity of fibre.FFP corrugated roof is easy to install due to its light weight and material…
 • එම්බොස්ඩ් පොලිකාබනේට් පත්රය

  Embossed Polycarbonate Sheet Polycarbonate embossed sheet High impact strength,UV coated resistance and light weight ,Embossed polycarbonate sheet also have different color and thickness for project choice.This sheets are primarily used as decoration material for its surface and difficult to break,so that is highly recommended for industrial roofing,curtain wall,screen,bathroom facilities and…
 • පොලිකාබනේට් She න පත්රය

  පොලිකාබනේට් She න පත්රය පොලිකාබනේට් sheet න පත්රය සැහැල්ලු බර පොලිකාබනේට් solid න පත්රය,විශිෂ්ට ගුණාංග ඇති,පාරජම්බුල කිරණ වැනි,කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය,ගිනි දැල්වීම,ශක්තිමත් බව සහ කල්පැවැත්ම, හොඳ පරිවරණයක් සහිත මෙම ප්ලාස්ටික් පත්රය,-40℃ ~ + 120 කාලගුණය,anti නීභවනය,ගිනි දැල්වීම සහ ශබ්ද පරිවරණය සහ සංයුක්ත සැකසුම් කාර්ය සාධනය,නවීන හරිතාගාර සහ සෙවිලි ඉදිකිරීම සඳහා මෙම පරිගණක පත්‍රය තෝරා ගන්න.    …
 • හරිතාගාර ස්කයිලයිට් ද්විත්ව බිත්ති පොලිකාබනේට් කුහර තහඩුව

  Greenhouse Skylight Twin-wall Polycarbonate Hollow Sheet Polycarbonate hollow sheet Twin wall polycarbonate hollow sheet is made of Sabic raw material,which are recyclable materials and meets global environmental protection requirements.At present.this plastic sheets is widely used in construction materials,such as greenhouse,garden and skylight.     Product Parameter Items…
 • Polycarbonate Hollow Sheet Roofing Sheet

  Polycarbonate Hollow Sheet Roofing Sheet Polycarbonate hollow sheet Using the most advance production process,polycarbonate hollow sheet as one of the popular building material,which have UV coating in the surface,light weight and easy to install.     Product Parameter Item: Polycarbonate roofing hollow sheet Twin wall pc hollow…
 • Aluminum Garage Canopy Car Parking Shelter

  Aluminum Garage Canopy Car Parking Shelter Polycarbonate canopy Polycarbonate carport frame are made of galvanized steel,which is very strong and hard to break material.The carport is made of polycarbonate solid sheet,which have UV protected,can resistant to temperature from -40℃ to +120℃ and about 10 years guarantee for this…
 • පොලිකාබනේට් She න පත්රය සහිත ඇලුමිනියම් කාර්පෝට්

  Aluminum Carport With Polycarbonate Solid Sheet Polycarbonate canopy Aluminum carports are an easy economical way to cover and protect your cars from the sunshade and avoid your vehicle’s exposed to sunlight.This carport can protect your car everyday from the weather elements,it is looking good under a car shading longer than…
12 පිටුව 1 වල 2

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න